Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správy pre Európsku komisiu

Výhľadávanie správ

Správy predkladané Európskej komisii súvisia s povinnosťou členských štátov EÚ podávať Európskej komisii správy o implementácii právnych predpisov EÚ. Táto povinnosť, označovaná ako „podávanie správ“, resp. „reporting“, vyplýva členským štátom EÚ z jednotlivých právnych predpisov EÚ.

Z pohľadu Európskej komisie je cieľom procesu podávania správ (reportingu) získavať údaje a informácie, na základe ktorých môže Európska komisia objektívne hodnotiť stav, rozsah a efektívnosť implementácie legislatívy Európskej únie v jednotlivých členských štátoch.

V oblasti životného prostredia sa podávanie správ (reporting) vykonáva za účelom:

  • kontroly zhody národnej legislatívy členského štátu s legislatívou EÚ,
  • hodnotenia správnosti implementácie právnych predpisov EÚ v členských štátoch,
  • hodnotenia účinnosti environmentálnej politiky členského štátu,
  • hodnotenia účinnosti environmentálnej politiky EÚ,
  • hodnotenia stavu a zmien v životnom prostredí v EÚ.

Zabezpečovaním plnenia reportingových povinností v oblasti životného prostredia, t. j. v rozsahu právnych predpisov Európskej únie uvedených v EUR-LEX v kapitole 15.10 Životné prostredie, bola Ministerstvom životného prostredia SR poverená Slovenská agentúra životného prostredia. Jej úloha spočíva predovšetkým v analýze všetkých reportingových požiadaviek v tejto oblasti, v koordinácii a zabezpečení mechanizmu ich napĺňania a následne v predkladaní spracovaných údajov a správ za SR Európskej komisii.