Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Slovníky environmentálnej terminológie

Slovník environmentálnej terminológie
vznikol s cieľom zosumarizovania termínov, ktoré sa používajú v oblasti environmentu a zároveň sú presne definované legislatívou alebo oficiálne schválenými dokumentami. Jeho účelom je zjednotiť používanie terminológie a poskytnúť k nej presný výklad, ktorý je prepojený s národnou alebo medzinárodnou legislatívou a oficiálne schválenými dokumentmi na národnej alebo medzinárodnej úrovni.

Vstup: Slovník environmentálnej terminológie

GEMET
je online slovník Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktorý bol vypracovaný za účelom zosúladenia terminológie v oblasti životného prostredia. Prekonáva jazykové bariéry a uľahčuje vyhľadávanie informácií o životnom prostredí.

Internetová OnLine aplikácia GEMET (General multilingual environmental thesaurus) obsahuje viac než 1120 anglických výrazov z oblasti životného prostredia. Ku každému výrazu je priradená jeho definícia, zdroj definície, synonymá a preklad do 23 jazykov Európy vrátane slovenčiny. Výrazy sú preložené prekladateľským centrom pre členské štáty Európskej únie a odsúhlasené národnými ohniskovými bodmi EEA. Slovník je pravidelne aktualizovaný a revidovaný.

Vstup: GEMET OnLine