Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Právne predpisy, dokumenty

Základný strategický dokument pre oblasť životného prostredia:

Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030)

Prehľad právnych predpisov a strategických dokumentov v oblasti ŽP podľa príslušných tém:

Téma Právne predpisy Dokumenty
Biota    SR               SR, EÚ
Cestovný ruch    SR SR, EÚ
Doprava    SR                 - SR, EÚ
Ekonomické nástroje    SR                 - -
Energetika    SR                 - SR, EÚ
Environmentálne škody (PNEŠ)    SR               SR, EÚ
Environmentálne záťaže (EZ)    SR                 - SR
Hluk    SR              -
Horninové prostredie    SR              SR, EÚ
Integrovaná prevencia a
kontrola znečisťovania (IPKZ)
   SR               -
Lesníctvo    SR                - SR, EÚ
Mestské ŽP    SR                - EÚ, OSN, OECD
Odpady    SR              SR, EÚ
Ovzdušie    SR               SR, EÚ
Poľnohospodárstvo    SR                - SR, EÚ
Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA/SEA) SR, EÚ  
Povodeň    SR                - SR
Pôda    SR                SR, EÚ
Prevencia závažných priemyselných
havárií (PZPH)
   SR               -
Priemysel    SR                - SR, EÚ
Voda    SR               SR, EÚ
Zdravie a ŽP    SR                 -  SR, EÚ
Zmena klímy    SR               SR, EÚ